top of page
CRYO NÄYTTÖ.jpg

Neurologisten kuntoutujien kokemuksia ultrakylmähoidosta

NCS-huippukylmähoitoa on käytetty osana neurologisten kuntoutujien hoitoa.

CRYO NÄYTTÖ.jpg

Liisa Hoffren, fysio- ja ratsastusterapeutti-SRT on käyttänyt NCS-huippukylmähoitoa osana neurologisten kuntoutujien fysioterapiaa 

"Alla on kuvattuna tapausesimerkkejä Cryonic Medicalin laitteilla annetun huippukylmähoidon käytöstä neurologisten kuntoutujien fysioterapian osana. Huippukylmähoidon tavoitteena on näissä tapauksissa ollut ylemmän motoneuronivaurion aiheuttaman spastisiteetin lievittäminen ja edelleen lihasten elastisuuden ja nivelliikkuvuuden lisääntyminen.

Nämä tapausesimerkit antavat viitteitä huippukylmähoidon soveltumisesta neurologisen fysioterapian toteutukseen osana fysioterapiakokonaisuutta. Hoidon avulla voidaan vaikuttaa spastisuutta lieventävästi ja luoda mahdollisuuksia aktiiviseen harjoitteluun. Hoito on helppo toteuttaa ja kuntoutujat ovat kokeneet sen miellyttävänä.

Hoidon suunnittelu ja toteutus vaatii tarkkuutta kohdelihasten määrittelyssä. Hoitofrekvenssi on myös arvioitava tapauskohtaisesti. Hoitohan on vielä tässä asiakaskunnassa uusi ja kokemusten karttuessa voidaan tarkempia hoitosuosituksia lähteä kehittämään." 

Kylmähoidosta apua spatsisuuteen ja lihaskireyteen

Kuntoutuja on 23-vuotias cp-vammainen mies, joka kävelee ilman apuvälineitä. Kävelyä vaikeuttaa takareisien ja pohjelihaksiston huomattava spastisuus ja siitä aiheutuva lihaskireys. Polvet eivät ojennu suoriksi ja eivätkä kantapäät irtoa maasta. Kuntoutuja pystyy kävelemään yhtäjaksoisesti n. 500m, jonka jälkeen jalat tärisevät ja hänen on pysähdyttävä lepäämään.

Fysioterapian yhteydessä kuntoutuja saa huippukylmähoitoa molempiin takareisiin ja pohkeisiin. Hoito toteutettiin fysioterapeutin avustamien lonkkien ja polvien liikeratoja avaavien venyttelyjen jälkeen. Kuntoutuja lähtee terapian jälkeen asioille kaupungille ja pystyy kävelemään melkein puolet pidemmän matkan kuin normaalisti eli n. 900m. Hän kertoo jalkojen pysyvän rennompina ja askeltamisen olevan helpompaa polvien ojentuessa suoremmaksi.

Hoitoa on toteutettu myös terapian alkaessa ennen venyttelyjä. Parempi toiminnallinen vaste on hänen kohdallaan saatu terapian lopussa annetulle huippukylmähoidolle.

Kuntoutujan spastisiteettia on useita vuosia hoidettu Botuliini-injektioilla alaraajojen lihaksiin. Muutaman kuukauden hoitokokemuksen perusteella hänen kohdallaan näyttäisi parempi hoitotulos olevan saavutettavissa kerran viikossa toteutetulla huippukylmähoidolla.

Ultrakylmähoidosta apua spastisuuteen ja nivelten jäykkyyteen 

Kuntoutuja on 37-vuotias cp-vammainen mies, joka on lapsuudessaan kävellyt, mutta jo nuoruusiässä spastisuuden lisääntyessä ja nivelten jäykistyessä siirtynyt käyttämään kelattavaa pyörätuolia. Kuntoutujan molemmat jalat ovat erittäin jäykät ja myös toinen ranne on jäykistynyt koukistuneeseen virheasentoon. Ranne ei ojennu suoraksi ilman tukilastaa. Rannenivel on kipeä ja virheasento vaikeuttaa kelaamista. Yhtenä terapian tavoitteena on mahdollistaa rollaattorin avulla tapahtuvan kävelyn palautumista.

Kuntoutuja saa huippukylmähoitoa suoraan ranneniveleen ja kyynärvarren lihaksiin. Välittömästi hoidon jälkeen hän pystyy ojentamaan ranteen keskiasentoon. Nivelkivut ovat lähes hävinneet muutaman viikon kertaviikkoisen huippukylmähoidon seurauksena.

Kuntoutuja on päässyt terapiassa toteutuneiden harjoitteiden avulla vaiheeseen, joka mahdollistaa kymmenen metrin kävelyn rollaattorilla ranteen liikkuvuuden mahdollistaessa toiminnallisen tarttumisotteen rollaattorin kahvasta.

Turun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan dosentti, urheilufysioterapeutti (ATC) Tiina Laitala

"Neurologisilla potilailla huippukylmä vähentää kipuja ja vaimentaa epäspesifejä ja ylivilkkaita sensorisia stimuluksia.
Tutkimusnäyttöä huippukylmän solutason vaikutuksista neurologiassa ei ole, mutta potilaiden kokemukset mm. hermovammasta toipumisen yhteydessä puoltavat huippukylmäkokeilua.
Tähän mennessä kohdalleni on osunut kolme neurologista potilasta, jotka kokivat huippukylmän aiheuttavan lieviä epämiellyttäviä jälkioireita. Kaikkien oireet lievittyivät 6h sisällä käsittelystä, ja yhdellä 3v krooninen kipuoire helpotti seuraavana päivänä."

Lue lisää tapausselosteita 

Fysioterapeuttien kokemuksia >
bottom of page